Robbie » Specials » Ontslag voorkomen
Robbie: Informatie van A tot Z

Tips om ontslag te voorkomen en je baan te behouden

Tips om ontslag te voorkomen en je baan te behouden Voor veel werknemers is de toekomst bij de huidige werkgever vaak onzeker. Ongeacht of de arbeidsmarkt relatief goed of slecht is. Wat kun je tegen een dreigend verlies van je baan doen? Zitten blijven waar je zit en jezelf zo min mogelijk verroeren, of reeds voorzorgsmaatregelen nemen? Het hangt van je persoonlijke situatie af wat de beste keuze is, waarbij niets doen ook een keuze is. Maar op een bescheiden manier regelmatig een beetje reclame maken voor jezelf kan nooit kwaad voor je carrière.

Verdedig je positie

Bepaalde bedrijfstakken kennen constant reorganisatierondes, vooral daar waar internet de concurrent van de werknemer is. Moet je gelijk actie ondernemen wanneer er sprake is van een reorganisatie op je werk, of moet je lijdzaam afwachten. In de meeste gevallen is je eigen invloed in zo'n proces natuurlijk relatief gering. Dat neemt niet weg dat je wel degelijk wat kunt doen om je positie zo goed mogelijk te verdedigen.

Niemand is onmisbaar

Hoewel niemand onmisbaar is, valt niet te ontkennen dat de een toch was misbaarder is dan de ander. Als je vindt dat een willekeurige ander niet zo snel jouw taken kan overnemen omdat de gemiddelde persoon niet over jouw ervaring, inzet en vakkennis beschikt, laat je omgeving dat dan subtiel merken, voorzover ze daarvan nog niet op de hoogte zijn. Straal uit dat je van meer waarde voor het bedrijf bent dan een willekeurige sollicitant. Een voetballer die vaak scoort of uitstekend verdedigt zal door de club immers ook minder snel aan de kant worden gezet.

Laat zien wat je voor de onderneming betekent

Als je bescheiden van aard bent loop je niet snel met je capaciteiten te koop, en zal je niet snel de eer opeisen als iets dank zij jou gelukt is. Maar op je werk mag je soms best laten merken dat je je salaris waard bent voor het bedrijf. Op fatsoenlijke respectvolle manier af en toe laten merken welke taken en prestaties je verricht, voorkomt ook dat anderen er met de eer vandoor gaan.

Verzamel bewijzen dat je een uitstekende werknemer bent

Het is verstandig altijd wat (recente) stukken te bewaren waaruit jouw nut voor de onderneming blijkt, zodat men je nooit ten onrechte kan beschuldigen dat je niet geschikt bent voor je job. Je weet namelijk nooit hoe dat nog eens van pas kan komen als men je onverhoopt kwijt wil. Je kunt daarbij denken aan bedankmails en andere blijken van waardering, afkomstig van klanten, collega's, je chef, etc. Ook een jaarlijkse bedankbrief in december die op naam is gesteld en ondertekend is door het management, hoort daarbij. Dergelijke "tegenbewijzen" houden het dreigende ontslag wellicht niet tegen, maar kunnen wel van positieve invloed zijn op de financiële tegemoetkoming. En baat het niet dan schaadt het niet.
Zo schrijf je een afscheidsbrief die eeuwig wordt bewaard

Zo schrijf je een afscheidsbrief die eeuwig wordt bewaard

Een afscheidsbrief is vaak van grote betekenis, zowel voor afzender als ontvanger. Je kunt je gevoelens en erkentelijkheid met die afscheidswoorden uitspreken. Reken maar dat zo'n laatste persoonlijke…
De grootste fout die je als werknemer op het werk kunt maken

De grootste fout die je als werknemer op het werk kunt maken

Alleen degene die niets uitvoert op z'n werk maakt nooit fouten. Iedereen die zich wel inzet voor z'n job, en verplichtingen nakomt maakt onvermijdelijk fouten. En daarom is een fout maken eerder een…
Bedankbrief of bedankmail die niet snel vergeten wordt

Bedankbrief of bedankmail die niet snel vergeten wordt

Waardering is een eerste levensbehoefte voor ieder mens. Ontelbare malen per week zeggen we daarom "dank je wel" tegen iemand, of worden we zelf bedankt en gecomplimenteerd. De reden voor het bedanken…
Valkuilen op eerste dag bij nieuwe baan en werkgever

Valkuilen op eerste dag bij nieuwe baan en werkgever

De eerste werkdagen bij je nieuwe werkgever kent enkele ongeschreven wetten en regels die je moet naleven, wil je geen verkeerde indruk maken. Stel je als nieuwe werknemer bescheiden en collegiaal op,…
Veel geld verdienen als zelfstandig handelsagent

Veel geld verdienen als zelfstandig handelsagent

Je werkt tot nu toe bij een fabrikant of groothandel, en weet alles van de markt en de producten. Op een dag komt je baan in gevaar, maar je kent wel een buitenlandse fabrikant, die nog geen afzet hee…
Communicatie: Doel en inhoud van een personeelsblad

Communicatie: Doel en inhoud van een personeelsblad

Veel grotere ondernemingen geven een personeelsblad uit voor hun werknemers en gepensioneerden. Zon periodiek orgaan dat thuis in de brievenbus valt (of in digitale vorm verschijnt) heeft als doel de…
Vraag salarisverhoging ruim vóór je functioneringsgeprek

Vraag salarisverhoging ruim vóór je functioneringsgeprek

Een functioneringsgesprek is vaak een spannende aangelegenheid, want heeft de leiding van de afdeling aanmerkingen op je functioneren, of zijn het hoofdzakelijk complimenten die je in ontvangst gaat n…
Ben jij eigenlijk wel een goede en prettige collega?!

Ben jij eigenlijk wel een goede en prettige collega?!

Collegialiteit is de noodzakelijke olie tussen de raderen van samenwerking, zowel bij betaalde arbeid als binnen een vrijwilligersorganisatie, vereniging etc. Plezier en voldoening in je werk hangt me…
Foutloos presteren onder druk en stress, ondanks onzekerheid

Foutloos presteren onder druk en stress, ondanks onzekerheid

Presteren onder druk is vaak moeilijk. Als er grote belangen op het spel staan wordt het zelfs lastig om de simpelste dingen foutloos te doen. Iedereen kent wel het gevoel van examenvrees. Of spreekan…
Uw leidinggevende mag nooit merken dat u slimmer bent

Uw leidinggevende mag nooit merken dat u slimmer bent

Loop er niet mee te koop indien u als ondergeschikte regelmatig wat slimmer bent dan uw leidinggevende. Want als de kans klein is dat zo'n chef snel vertrekt of een andere functie krijgt, blijft er ni…
Geldige redenen voor werkgever om personeel te ontslaan

Geldige redenen voor werkgever om personeel te ontslaan

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen bepaalt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel de volgorde van de ontslagen. Maar sinds augustus 2009 is dit niet meer in alle gevallen verplicht. Werkgevers m…
Zet nooit gelijk je handtekening maar neem altijd bedenktijd

Zet nooit gelijk je handtekening maar neem altijd bedenktijd

Eerst nadenken, dan pas doen is ons geleerd. Laat je dus nooit verleiden om te snel ja te zeggen, een handtekening te plaatsen, of een overhaaste impulsaankoop te doen. En als iemand toch onmiddelijk…
Reorganisatie overleven? Laat zien wat je kunt en waard bent

Reorganisatie overleven? Laat zien wat je kunt en waard bent

Het is niet nodig en ook niet verstandig om over je prestaties te veel op te scheppen op je werk. Maar al te bescheiden zijn werkt ook niet in je voordeel. In het belang van jezelf is het wel degelijk…
Liever een vakbekwame collega dan een aardige collega mijn kijk op

Liever een vakbekwame collega dan een aardige collega

Je kunt een collega hebben die sociaal is en vriendelijk. Maar als die collega niet capabel is, en daarom voor extra werk zorgt, is het toch moeilijk hem aardig te vinden. Vooral niet als je bonus erv…
Valkuilen en tips voor leidinggevende manager mijn kijk op

Valkuilen en tips voor leidinggevende manager

Een positieverbetering, promotie en hogere salarisschaal wil iedereen. Pas echter op dat je niet in een leidersrol terecht komt indien je daar (nog) niet geschikt voor bent. Menige topverkoper die tot…
Tips bij dreigend ontslag

Tips bij dreigend ontslag

Wie niet zeker is van zijn/haar vaste dienstverband, doet er goed aan een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Zodat we bij een zogenaamd slechtnieuws gesprek niet onvoorbereid zijn, en zo goed mogel…
Gepubliceerd door Robbie op 08-12-2010, laatst gewijzigd op 28-06-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!