Robbie » Specials » Kleinkinderen

Kleinkinderen een bron van vreugde, maar ook van zorgen

Kleinkinderen een bron van vreugde, maar ook van zorgen In de hedendaagse moderne maatschappij is het contact tussen grootouders en hun jonge kleinkinderen aanmerkelijk frequenter dan vroeger. Dat heeft er enerzijds mee te maken dat opa's en oma's thans jeugdiger en vitaler zijn dan vroeger, maar anderzijds dat vaker een beroep op hen wordt gedaan als het gaat om de oppas en verzorging van de kleuter of basisschoolleerling. En dan is er ook nog de kans dat de ouders van de kleinkinderen uit elkaar gaan, wat de problemen en belasting er niet minder op maakt.

Grootouders als opvoeders

Lijkt weliswaar modern, maar is in feite al een zeer oud en bekend verschijnsel in menig (ontwikkelings)land. Omdat de werkende moeder daar al vaak eeuwenlang een economische noodzaak is. Moeders komen daar pas aan opvoeden toe als ze eenmaal zelf oma zijn geworden.

In onze maatschappij zijn er allerlei instellingen die zich beroepsmatig ontfermen over de kinderopvang en wordt oma of opa vaak maar een deel van de week ingeschakeld. Maar of dat laatste altijd van harte gaat valt te betwijfelen. Want toen opa en oma in 1970 hun kinderen opvoedden stonden ze er ook vaak alleen voor. Maar desondanks is er ook begrip van de grootouders voor de financiële voordelen die hun oppasfunctie oplevert.

Gescheiden ouders

De rol van grootouders kan plotseling heel belangrijk worden voor het kind indien de ouders onverhoopt (tijdelijk) uit elkaar gaan. Opa en oma zijn dan een onontbeerlijke stabiele en rustgevende factor voor het kind.

Financiële opvoeding

In onze welvaartsmaatschappij is het niet altijd eenvoudig om kinderen de waarde van het geld bij te brengen. Zelfs al hebben de ouders het krap, dan hebben kleinere kinderen meestal niets te kort. De tijd dat per week niet meer dan één glaasje limonade van siroop werd geschonken, zoals kort na de oorlog, is thans ondenkbaar. Toch is het belangrijk dat de kleintjes gaan beseffen dat geld een schaars goed is, waar zuinig en spaarzaam mee moet worden omgegaan. Als ze wat groter zijn, kan een eigen spaarrekening en ook zelf kleedgeld beheren, het nodige inzicht geven.

Veiligheid

Als opa en oma moet je er vaak weer door schade en schande achterkomen, hoe snel die kleine vingertjes tussen deuren bekneld kunnen raken. En dat je giftige spullen en hete dranken ver uit hun bereik moet houden. En voordat je het weet lopen ze ongemerkt met je sleutelbos weg omdat ze trots het autoportier alvast voor je willen openen.
Voorkom wrijving en conflicten met je volwassen kinderen mijn kijk op

Voorkom wrijving en conflicten met je volwassen kinderen

Als je meerderjarig kind het ouderlijk huis verlaat en met een partner gaat samenwonen, zal de relatie met je zoon of dochter anders worden. Vaak zal de verstandhouding met je kind in positieve zin ve…
Is uw woning eigenlijk wel veilig voor kleine kinderen?

Is uw woning eigenlijk wel veilig voor kleine kinderen?

Kleuters en peuters gaan vaak op onderzoek uit, en doen daarbij niets liever dan alles vastpakken, omkeren, losdraaien, klimmen en in hun mond stoppen. Er ontstaan daardoor vaak gevaarlijke situaties,…
Oma en opa hebben kleinkinderen van gescheiden ouders

Oma en opa hebben kleinkinderen van gescheiden ouders

Als je getrouwde dochter of zoon gaat scheiden, en ze zijn reeds vader of moeder, is dat dubbel erg. Maar het is voor de eventuele (klein)kinderen even erg dat hun vertrouwde wereld in elkaar stort. A…
Oma en opa willen geen vaste oppas van hun kleinkind zijn

Oma en opa willen geen vaste oppas van hun kleinkind zijn

Wil oma of opa eigenlijk wel structureel op het kleinkind oppassen? Constant enkele keren per week naar je kleinkind gaan, of je kleinkind bij jou over de vloer, om het gehele jaar verplicht op te pas…
Eindelijk gepensioneerd, en daarom tips voor nuttig werk

Eindelijk gepensioneerd, en daarom tips voor nuttig werk

Als je rond je 67e levensjaar kunt stoppen met werken, en gaat leven van je AOW-uitkering plus opgebouwd pensioen, moet je een zinvolle dagbesteding vinden. Dat is goed voor jezelf, maar ook voor ande…
Kleinkind speelt ouders vaak listig tegen opa en oma uit mijn kijk op

Kleinkind speelt ouders vaak listig tegen opa en oma uit

Het is een overbekend probleem dat wanneer oma en opa op de kleintjes passen, het dikwijls de hele dag goed is gegaan, tot het moment dat vader en/of moeder de kinderen komt ophalen. De kleintjes word…
Gepubliceerd door Robbie op 17-02-2011, laatst gewijzigd op 23-08-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: EME, Pixabay