Robbie » Specials » Succesfactoren

Sociale vaardigheden aanleren om meer succes te hebben

In de maatschappij spelen Kritische Succesfactoren een grote rol. Het zijn de voorwaarden van een bedrijf of instelling waaraan het moet voldoen, wil de winst of continuïteit niet in gevaar komen. Maar aan welke succesfactoren moet een individueel mens voldoen? Om het plat te zeggen: Hoe kun je een ander voor je kar spannen. Daarvoor een aantal nuttige tips en tricks, om je sociale vaardigheden te verbeteren.

Bij mensen

Ongetwijfeld heeft ieder mens kritische succesfactoren, die hij/zij moet herkennen, erkennen, onderhouden en vooral benutten! Als je sterke punt bijvoorbeeld is dat je goed kunt luisteren, is het logisch dat je geen Cabaretier wordt. Als je goed kunt argumenteren, kun je een commercieel beroep kiezen of de politiek ingaan. En als je inlevend van aard bent en ook een gezond verstand hebt, kun je wellicht in de verzorgende en verplegende kant uitblinken. Om maar enkele voorbeelden te noemen.

Erkenning en waardering

Erkenning en waardering zijn voor een mens bijna even belangrijk als eten, drinken, veiligheid en seks. Niet alleen willen we het krijgen, maar ook bestaat de behoefte het aan anderen te geven. Indien je als kind onvoldoende waardering en erkenning (van je ouders) krijgt, heb je geen prettige start in je leven. Complimenten zijn van levensbelang.

Zet nooit te snel je handtekening

Als het gaat om het onderteken van een ontvangstbewijs of een ander simpel administratief stuk, hoeven we niet overdreven voorzichtig te zijn. Maar als het persoonlijke contracten, overeenkomsten zijn, dus zaken waarin we verplichtingen aangaan, kan een gezonde hoeveelheid argwaan geen kwaad. Bedenk ook dat hoe meer haast degene heeft die onze handtekening vraagt, hoe meer rust en voorzichtigheid we moeten inbouwen. Dus eerst minstens een nacht over slapen. Ook als je een keuken tegen een speciale korting, kunt krijgen die alleen "vandaag" geldig is, blijf dan op je hoede, want morgen is er een ander met weer een aantrekkelijk voorstel.

Gelijk hebben

Je schiet er helemaal niets mee op dat je gelijk hebt, maar het niet krijgt. Je krijgt veel eerder gelijk indien je ook begrip toont voor de inzichten en argumenten van de ander.

Een goede collega

Een goede en eerlijke collega is wat anders dan een sympathieke collega. Natuurlijk is het ideaal als die goede collega tevens aardig is. Maar als je moet kiezen tussen iemand die aardig is maar z'n vak niet verstaat, en iemand die wat minder sociaal vaardig is, maar weinig fouten maakt, is de keuze snel gemaakt. Het gaat erom dat er gescoord wordt, want dat is in ieders belang. Z'n eigenaardigheden nemen we daarbij wel op de koop toe.
Gelijk hebben is niet genoeg, je moet ook gelijk krijgen

Gelijk hebben is niet genoeg, je moet ook gelijk krijgen

Je kunt gelijk hebben dat je salarisverhoging moet ontvangen, maar als je chef die mening niet deelt schiet je met dat gelijk "hebben" weinig op. Het is daarom niet alleen belangrijk dat je gelijk heb…
Angst voor je baan en carrière door eigen fouten op je werk

Angst voor je baan en carrière door eigen fouten op je werk

Iedereen die hard werkt maakt persoonlijke fouten. Soms zijn de consequenties zo hevig dat je de neiging hebt die fout te verzwijgen. Nooit doen! Spijt betuigen en opgelucht verder gaan is beter dan j…
Via open, gesloten en suggestieve vragen een nuttig gesprek

Via open, gesloten en suggestieve vragen een nuttig gesprek

Als je bij een gesprek of interview veel van een ander te weten wil komen, dien je vooral goed te luisteren en moet je tussen de regels door kunnen “lezen”. Maar zonder een goede vraagtechniek verkrij…
Slachtoffer krijgt vaak onterecht de schuld van de ellende mijn kijk op

Slachtoffer krijgt vaak onterecht de schuld van de ellende

Elk normaal mens vindt het verschrikkelijk als een onschuldig persoon iets onrechtvaardigs ervaart of een ongeluk overkomt. Bijvoorbeeld als iemand slachtoffer van een misdrijf is, of door pech en teg…
Zet nooit gelijk je handtekening, maar neem bedenktijd

Zet nooit gelijk je handtekening, maar neem bedenktijd

Eerst nadenken, dan pas doen is ons geleerd. Laat je dus nooit verleiden om te snel ja te zeggen, een handtekening te plaatsen, of een overhaaste impulsaankoop te doen. En als iemand toch onmiddelijk…
Ben jij eigenlijk wel een goede en prettige collega?!

Ben jij eigenlijk wel een goede en prettige collega?!

Collegialiteit is de noodzakelijke olie tussen de raderen van samenwerking, zowel bij betaalde arbeid als binnen een vrijwilligersorganisatie, vereniging etc. Plezier en voldoening in je werk hangt me…
De grootste fout die je als werknemer op het werk kunt maken

De grootste fout die je als werknemer op het werk kunt maken

Alleen degene die niets uitvoert op z'n werk maakt nooit fouten. Iedereen die zich wel inzet voor z'n job, en verplichtingen nakomt maakt onvermijdelijk fouten. En daarom is een fout maken eerder een…
Erkenning en waardering zijn basisbehoeften van ieder mens

Erkenning en waardering zijn basisbehoeften van ieder mens

Eten, drinken, veiligheid, warmte en seks zijn zo ongeveer de belangrijkste primaire basisbehoeften van de mens. Maar vrijwel direct daarna volgt de sterke behoefte aan erkenning en waardering. Als we…
Zo stop je die ogenschijnlijk onoplosbare ruzie

Zo stop je die ogenschijnlijk onoplosbare ruzie

Een ogenschijnlijk onoplosbaar uitzichtloos conflict met onze buren; familieleden die in onmin met elkaar leven; je kijkt uit onvrede een vroegere collega of zakenrelatie niet meer aan enz. Hoe kan ee…
Zo communiceer je een moeilijke boodschap

Zo communiceer je een moeilijke boodschap

Een vervelende mededeling, slecht nieuws of een moeilijk onderwerp. Hoe brengen we zo'n lastige boodschap. Soms is het verstandig het moeilijke bericht zo snel en duidelijk mogelijk te brengen. In een…
Met goed luisteren bereik je meer dan met veel praten

Met goed luisteren bereik je meer dan met veel praten

Als je wijzer wilt worden van een ander moet je tijdens een gesprek hoofdzakelijk je mond houden en aandachtig luisteren. Tevens door je gesprekspartner belangstellende vragen te stellen, de discussie…
Gepubliceerd door Robbie op 08-12-2010, laatst gewijzigd op 08-07-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.