Robbie » Specials » Misvattingen

Tunnelvisie inzake evolutie, toeval, geluk en deflatie

Tunnelvisie inzake evolutie, toeval, geluk en deflatie In de middeleeuwen was men ervan overtuigd dat de aarde plat was en bovendien het middelpunt van het heelal. En honderd jaar geleden dachten we dat veel vet eten gezond was. Gelukkig zijn we meestal wel bereid een andere visie aan te nemen, indien die onomstotelijk wordt bewezen. Maar vaak kunnen we vooruitlopende op het bewijs evengoed alvast rekening houden met andere opties.

Evolutietheorie van Darwin

Iets staat pas vast op het moment dat het 100% bewezen is. Tot dat moment mag er worden getwijfeld aan alle zogenaamde zekerheden en beweringen. Juist door die onbewezen zaken van alle kanten te blijven belichten komen nieuwe feiten aan het licht. Tunnelvisie daarentegen leidt alleen maar tot verkeerde beslissingen en onrecht, want de verkeerden belanden soms in de cel. De evolutietheorie is ook niet meer dan een veronderstelling en nog lang niet bewezen.

Toeval bestaat niet

Het is volkomen logisch dat je die bekende tegenkomt in het oerwoud van Afrika, omdat je beide op de zelfde tijd op vakantie gaat en een reis neemt naar de zelfde streek, en even laat opstond en op pad ging.
Wat wij toeval noemen is in inderdaad een opmerkelijke, verbazingwekkende maar desondanks "niet te vermijden samenloop van omstandigheden". Dat maakt het fenomeen "vrije wil" wel een stuk discutabeler.

Deflatie is niet erg

In tegendeel je hebt er meer aan dan aan inflatie omdat het de waarde van je (spaar)geld en je koopkracht doet stijgen bij gelijkblijvend inkomen. Dus is deflatie ook gunstig voor gepensioneerden, aangezien pensioen indexeringen zelden gelijke tred houden met inflatie en koopkrachtverlies. Heb je daarentegen een grote schuld of hypotheek, dan is inflatie niet ongunstig, mits je inkomen ook meestijgt met de inflatie.

Geluk dankzij ongeluk

Je kunt genieten van een eenvoudige maaltijd omdat het elders vaak honger lijden is. Je bent blij dat je gezond bent omdat je weet dat het slechter kan. In Het Paradijs schijnt alles goed te zijn, dus zijn we daar automatisch behoorlijk ontevreden over ons bestaan. In ieder geval niet meer blij over onze gezondheid en een eenvoudige maaltijd. Zonder nacht bestaat de dag immers niet.

Vooroordeel vaak nuttig

Je mag op basis van een vooroordeel geen conclusies trekken, of over een ander persoon een mening hebben. Maar je mag er wel nuttig gebruik van maken. Bijvoorbeeld dat je meestal beter een gebruikte auto van een oude mevrouw kunt kopen dan van een jonge man van 20 jaar.
De mens heeft absoluut geen vrije wil mijn kijk op

De mens heeft absoluut geen vrije wil

Wij mensen beelden ons in, dat we een vrije wil hebben. We zijn namelijk zo geprogrammeerd dat we de illusie hebben dat we volledig autonoom bepalen wat we doen en laten. Maar als we logisch en nuchte…
Dit is de zin van ons bestaan, of je het leuk vindt of niet mijn kijk op

Dit is de zin van ons bestaan, of je het leuk vindt of niet

Waarom ben ik op aarde. Wat is de zin van het leven, het nut van ons bestaan, de bedoeling van al het verdriet. Godsdiensten geven een antwoord, maar niet overtuigend. De mens lijkt niet veel meer dan…
Zonder verliezers geen winnaar, en zonder de dood geen leven mijn kijk op

Zonder verliezers geen winnaar, en zonder de dood geen leven

"Wat een geluk dat mij (ons) dat niet overkomt", een uiting van opluchting, en tevredenheid over de eigen situatie, die we allemaal kennen. Zonder ellende en narigheid elders op de wereld, zou het fen…
Gelukkig leven in een wereld vol verdriet, dood en pijn mijn kijk op

Gelukkig leven in een wereld vol verdriet, dood en pijn

Veel medemensen op deze aardbol gaan rechtstreeks gebukt onder honger, oorlog, misdaad, ziekte, natuurrampen enz. Ondanks dat we terdege beseffen dat miljoenen medemensen daardoor een diep ongelukkig…
Mens is product van ouders, opvoeding en omstandigheden mijn kijk op

Mens is product van ouders, opvoeding en omstandigheden

Ben je een slecht mens als je in India een brood steelt omdat je honger hebt. En hoe goed ben je eigenlijk als je een bedragje aan een goed doel geeft terwijl je er toch al warmpjes bijzit. En ben je…
"Iedere gek heeft z'n gebrek" geldt ook voor jou en mij mijn kijk op

"Iedere gek heeft z'n gebrek" geldt ook voor jou en mij

"Iedere gek heeft z'n gebrek" en "Niemand is volmaakt" zijn spreuken die betekenen dat aan iedereen wel iets mankeert, en we dus niet te veel aanstoot aan die vervelende gewoontes moeten nemen. Daarom…
Geen geloof in Bijbel en toch geen atheïst is ook logisch mijn kijk op

Geen geloof in Bijbel en toch geen atheïst is ook logisch

Niet geloven in Bijbel, Tora of Koran, en evengoed geen atheïst zijn is voor menigeen een logische keuze. Het betekent dat je wel gelooft in een scheppende kracht en een hogere intelligentie, maar dan…
Vooroordelen vaak ook heel nuttig en acceptabel mijn kijk op

Vooroordelen vaak ook heel nuttig en acceptabel

Het is een vooroordeel dat vooroordelen nooit deugen. Die aannames vooraf helpen ons juist vaak. “Je kunt beter een 2e-hands auto kopen van een oude dame" is immers ook een vooroordeel. Vooroordelen z…
Geluk bestaat dankzij ongeluk, gezondheid dankzij ziekte mijn kijk op

Geluk bestaat dankzij ongeluk, gezondheid dankzij ziekte

Geluk is relatief. We zijn ongelukkig vanwege een aanrijding, maar tevens opgelucht dat we er heelhuids van zijn afgekomen. We vinden dat we te weinig verdienen, maar zijn blij dat we het financieel b…
Beter deflatie dan inflatie want geldontwaarding is diefstal mijn kijk op

Beter deflatie dan inflatie want geldontwaarding is diefstal

Van deflatie wordt beweerd dat deze waardestijging van geld slecht is voor de economie en voor onze koopkracht. Een eigenaardige redenering want het is toch juist de geldontwaarding, dus de inflatie,…
Er is geen hard bewijs voor de evolutietheorie mijn kijk op

Er is geen hard bewijs voor de evolutietheorie

Is het leven op onze planeet ontstaan door evolutie of door schepping van een hogere macht. Een vraag die ons zal bezighouden zolang er geen keihard bewijs voor een van beiden is geleverd. Volgens vel…
Toeval bestaat niet, want elk toeval is 100% onvermijdelijk mijn kijk op

Toeval bestaat niet, want elk toeval is 100% onvermijdelijk

Het fenomeen dat wij toeval noemen is in feite een opmerkelijke, doch niettemin een 100% onvermijdelijke, samenloop van omstandigheden. Het is namelijk onvermijdelijk dat de dobbelsteen op een bepaald…
Elk mens maakt zich voor eeuwig onsterfelijk op deze Aarde mijn kijk op

Elk mens maakt zich voor eeuwig onsterfelijk op deze Aarde

Je hoeft geen Madame Curie, Beethoven, Hannie Schaft, Nelson Mandela of Einstein te heten om onsterfelijk te zijn. Evenmin heeft het iets met religie van doen. Ieder mens is namelijk onsterfelijk vanw…
Gepubliceerd door Robbie op 14-09-2010, laatst gewijzigd op 04-08-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Skeeze, Pixabay