Robbie » Specials » Ruzie

Tips om ruzie te beëindigen en vooral ook te voorkomen

Tips om ruzie te beëindigen en vooral ook te voorkomen Ruzie is in principe het laatste dat een mens wil. Het is vaak verstandig snel te erkennen dat een (deel) van de oorzaak van de onenigheid misschien ook bij ons ligt. Later kunnen we alsnog het conflict in alle rust uitpraten en voorgoed de vrede tekenen. En uitpraten doe je niet per mail, whatsapp etc. Want via schriftelijk heen en weer "praten" loop je zelfs de kans dat de zaak nog meer uit de hand loopt. Ook een telefoongesprek is niet echt het juiste middel. Een geschil kun je vaak alleen maar uit de wereld helpen door elkaar in de ogen te kijken.

Voorkomen beter dan genezen

Ruzie voorkom je door op respectvolle wijze met elkaar te communiceren. En aandacht en erkenning voor de ander te tonen. Dat doe je niet door de ander te negeren of slechte dingen achter iemands rug te vertellen. Ontstaat er toch een conflict, omdat je misschien niet tot 10 kon tellen, en je moet toch verder met die persoon, dan zul je de verstandigste van de twee moeten zijn. Dus neem contact op om de zaak uit te praten en stel je kwetsbaar op.

Een langslepend conflict

Hoe langer de onenigheid duurt des te moeilijker wordt het om weer de vrede te tekenen. Als je weer op goede voet met een ander wilt komen, dient daartoe bij die ander ook de bereidheid te zijn. Dat kun je via een derde persoon misschien te weten komen, als je het moeilijk vindt dat rechtstreeks te vragen. Ook helpt het soms een neutrale toehoorder te vragen bij het uitpraten van een moeilijke kwestie. Wacht niet totdat die ander is overleden, want misschien krijg je wel eeuwig spijt dat je nooit een poging hebt ondernomen.

Kritiek

Kritiek ontvangen is nooit leuk voor een ander, en altijd enigszins kwetsend. Verpak de boodschap daarom altijd in vriendelijke vragende termen. En geef in principe pas kritiek als je zelf kalm en rustig bent. Zorg dat je vrienden blijft. En bejegen de ander met respect en begrip.

email gebruiken?

Zoals reeds gezegd kun je een persoonlijk conflict meestal niet per mail of whatsapp oplossen, maar zo'n geschreven bericht kan wel hulpmiddel zijn om tot een gesprek te komen. Je kunt bijvoorbeeld in die mail schrijven dat je de onenigheid graag de wereld uit wil hebben en hoopt dat die wens ook bij de ander bestaat:

"Daartoe is een eerlijk gesprek, waarin we ons kwetsbaar durven op te stellen, zonder elkaar onnodig dingen te verwijten natuurlijk een eerste stap. Wil je daar eens over nadenken en bel of mail me als je ook het gevoel hebt dat de kwestie moet worden bijgelegd, niet alleen in ons eigen belang, maar ook in het belang van de buren, kinderen, collega's, etc" (voorzover van toepassing).

En als er op deze mail niet binnen redelijke tijd wordt gereageerd, kun je een tweede mail ter herinnering en aansporing sturen. Mocht de persoon daar helaas niet op reageren, dan heb je toch het prettige gevoel dat jij actie hebt genomen en de ander nu eerst aan zet is.

Als de andere parij een partner of meer gezinsleden heeft, waarvan je vermoedt dat die ook wel opgelucht zouden zijn bij oplossing van de onenigheid, dan kun je ook per post een brief sturen, met duidelijk je naam en adres op de envelop. Ongetwijfeld dat die partner e.d. belangstellend zal vragen wat er in de brief stond, wat de zaak natuurlijk een belangrijke impuls kan geven. Hou er rekening mee dat je brief ook door die anderen wordt gelezen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de email.
Voorkom wrijving en conflicten met je volwassen kinderen mijn kijk op

Voorkom wrijving en conflicten met je volwassen kinderen

Als je meerderjarig kind het ouderlijk huis verlaat en met een partner gaat samenwonen, zal de relatie met je zoon of dochter anders worden. Vaak zal de verstandhouding met je kind in positieve zin ve…

Let op overlast: Wie zijn de buren in je nieuwe huis?

Het spookbeeld van menige huisbewoner is overlast van je buren of -nog erger- burenruzie. Met als dramatisch gevolg dat je elkaar misschien nooit meer aankijkt en gaat negeren. Wat kun je er aan doen…
Burenoverlast kun je in goed overleg oplossen, zonder ruzie

Burenoverlast kun je in goed overleg oplossen, zonder ruzie

Het spreekwoord “beter een goede buur dan een verre vriend” laat er geen misverstand over bestaan hoe belangrijk een goede verstandhouding met onze naaste buren is. Burenruzie of burenoverlast gaat te…
Relatie met je partner stuk door verhouding met een collega

Relatie met je partner stuk door verhouding met een collega

Op de werkvloer ontstaat makkelijk intieme vriendschap tussen man en vrouw. Aan zo'n innige romance met een collega is niets fout indien je op dat moment geen partner hebt aan wie je beloftes hebt ged…
Nare eigenschappen en irritante onhebbelijkheden afleren mijn kijk op

Nare eigenschappen en irritante onhebbelijkheden afleren

"Elke gek heeft zijn gebrek" luidt het aloude gezegde. Het spreekwoord betekent dat niemand volmaakt is. Alleen is een mens er zich vaak niet van bewust, welke eigenaardige opvallende gewoontes hij/zi…
Leuk feestje organiseren, zonder ruzie en scheve gezichten

Leuk feestje organiseren, zonder ruzie en scheve gezichten

Een feestje organiseren voor vrienden, collega's, buren en familie is leuk maar ook riskant en tricky. Want welke gasten moet je wel of juist niet uitnodigen om problemen te voorkomen. Denk daarbij aa…
Juiste verpakking van slecht nieuws kan de klap verzachten

Juiste verpakking van slecht nieuws kan de klap verzachten

Een fraaie verpakking van een product of van een mededeling is vaak essentieel in het dagelijks leven. Want een cadeau zonder fraaie verpakking toont lang niet zo aantrekkelijk en lijkt minder waard.…
E-mail, sms en WhatsApp maken vaak meer kapot dan je lief is

E-mail, sms en WhatsApp maken vaak meer kapot dan je lief is

De E-mail en ander elektronisch berichtenverkeer is niet meer weg te denken uit ons bestaan. Behalve de voordelen, brengt het mailverkeer, de sms, WhatsApp en facebook, ook nadelen met zich mee. Want…
Tips om kritiek te uiten en te oordelen zonder ruzie mijn kijk op

Tips om kritiek te uiten en te oordelen zonder ruzie

Als we geen eerlijke kritiek meer kunnen geven, wordt de maatschappij er bepaald niet beter van. Juist het signaleren van verbeterpunten leidt tot vooruitgang en voorkomt misstanden. Maar door op de v…
Verbeter de werksfeer door je chef te corrigeren mijn kijk op

Verbeter de werksfeer door je chef te corrigeren

De verhouding tussen manager en werknemer is niet altijd optimaal. Wat kun je er zelf aan doen als je regelmatig op gespannen voet met je baas staat. Hoe pak je zo'n kwestie met je leidinggevende op d…
Zo stop je die ogenschijnlijk onoplosbare ruzie

Zo stop je die ogenschijnlijk onoplosbare ruzie

Een ogenschijnlijk onoplosbaar uitzichtloos conflict met onze buren; familieleden die in onmin met elkaar leven; je kijkt uit onvrede een vroegere collega of zakenrelatie niet meer aan enz. Hoe kan ee…
Te dure merkartikelen kopen is vaak weggegooid geld

Te dure merkartikelen kopen is vaak weggegooid geld

Je kunt je geld maar een keer uitgeven. Als je een vriend of vriendin hebt, die koopverslaafd is en zinloze elektronica, overbodige kleding, tassen en schoenen aanschaft, zul je op ander gebied de ter…
Liegen is fout, maar als je toch liegt doe het dan wel goed

Liegen is fout, maar als je toch liegt doe het dan wel goed

Met een stalen onbewogen gezicht een leugen vertellen is moeilijk. Omdat we angst hebben dat de leugen van ons gezicht is af te lezen. Angst is namelijk een emotie die tot uiting komt via lichaamstaal…
Gepubliceerd door Robbie op 19-02-2011, laatst gewijzigd op 16-12-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.