Robbie » Specials » Stress

Voorkom ongezonde stress, zowel op het werk als privé

Voorkom ongezonde stress, zowel op het werk als privé Stress valt natuurlijk niet altijd te voorkomen en is bovendien niet per definitie in alle gevallen ongewenst. Een beetje stress kan onze prestaties zelfs in positieve zin beïnvloeden. Maar als de Stress te hevig en te langdurig is kan het, zoals algemeen bekend, onze gezondheid aantasten. Wat kunnen we er zelf aan doen om die constant ongezonde spanning te verminderen.

Te weinig tijd

Zuiniger en efficiënter met tijd kunnen omspringen geeft vaak al veel rust. Maak daarom een planning, en durf af en toe ook eens nee te zeggen. Bedenk dat hard werken nooit als excuus voor een fout wordt geaccepteerd, ook al werk je constant als een paard. Realiseer je ook dat niet alles perfect hoeft. Zorg dat de dingen die erop aan komen foutloos zijn, maar maak je bijvoorbeeld niet druk om sommige interne dingen. Liever een spelfout in een interne mail, als je daarmee tijd wint om een externe publicatie wel goed op taal te controleren.

Scoren onder druk

Dikwijls wordt te veel spanning veroorzaakt doordat we moeilijke dingen moeten presteren die in een keer moeten slagen. Als het bijvoorbeeld gaat om een spreekbeurt, willen we natuurlijk niet afgaan. Goede voorbereiding is dan essentieel om de zaal in te pakken. Maar goede voorbereiding geeft tevens zelfvertrouwen en daarmee minder plankenkoorts. Zo'n voorbereiding mag best wat tijd kosten.

Ongegronde zorgen

Daar hebben we van tijd tot tijd allemaal last van. Jammer want eindeloos piekeren kan ook onze nachtrust verstoren, waardoor ons zelfvertrouwen ook niet verbetert. Bedenk dat plotseling onheil toch altijd uit onverwachte hoek komt en dat de dingen waar we ons vooraf zorgen over maken meestal goed aflopen.

Geluidsoverlast

Is zelden een kwestie van te veel geluid, maar meestal van psychische aard. Geluidsoverlast is vooral omdat een ander persoon schijnbaar geen rekening met ons houdt. Vandaar dat het al veel irritatie scheelt indien iemand ons fatsoenlijk vooraf informeert dat er tijdelijk wat geluidsoverlast zal zijn.

Rijangst

Indien u altijd zonder angst en met zelfvertrouwen de snelweg hebt gereden, doch plotseling onzekerder bent geworden, kan het zijn dat dit het gevolg is van een overspannenheid of burn-out.
Wat moet u doen en wat kunt u beter laten als ontslag dreigt

Wat moet u doen en wat kunt u beter laten als ontslag dreigt

Wie niet zeker is van zijn/haar vaste dienstverband, doet er goed aan een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Zodat we bij een zogenaamd slechtnieuws gesprek niet onvoorbereid zijn, en zo goed mogel…
Voorkom onnodige stress bij ziekenhuisopname van uw kind

Voorkom onnodige stress bij ziekenhuisopname van uw kind

Een onverwacht bezoek van een kind aan de EHBO, of spoedopname in een ziekenhuis, heeft dikwijls een grote impact op zowel kind als ouders. Er kan zich door die angstige ervaring een langdurige situat…
Bloeddruk omlaag lukt o.a. door het kalium in bananen

Bloeddruk omlaag lukt o.a. door het kalium in bananen

Van een verhoogde bloeddruk merkt de persoon in kwestie waarschijnlijk niets, maar dat betekent niet dat er geen gevaar in schuilt. Een verhoogde bloeddruk (hypertensie) is namelijk niet goed voor de…
Door de voortdurend te hoge werkdruk raak ik overspannen

Door de voortdurend te hoge werkdruk raak ik overspannen

Ben je een serieuze medewerker met “hart voor de zaak” en plichtsgetrouw, wees er dan attent op dat je niet steeds te veel werk krijgt toegeschoven of naar je toetrekt. Is de werkdruk of tijdsdruk nam…
Zo haal je die voortdurende stress en onrust uit je lijf

Zo haal je die voortdurende stress en onrust uit je lijf

Gespannenheid kan door oorzaken ontstaan, die we zelf niet in de hand hebben. Maar als het gaat om stress, veroorzaakt door tijdsdruk op het werk of thuis, kunnen we vaak wel invloed uitoefenen. Er zi…
Blijf aan de slag bij burn-out en overspannenheid

Blijf aan de slag bij burn-out en overspannenheid

Naar schatting zitten ca. 300.000 werknemers thuis als gevolg van stress, burn-out of andere klachten van psychische aard. Als je bent getroffen door een burn-out, heb je vaak een lange weg te gaan om…
Licht en beweging bij winterdip, depressie en herfstklachten

Licht en beweging bij winterdip, depressie en herfstklachten

De bladeren vallen van de bomen en de dagen worden snel korter. Voor velen is herfst niet de meest favoriete periode van het jaar. De winterse somberheid staat weer voor de deur. Soms is het slechts e…
Plotselinge rijangst signaal van stress en overspannenheid

Plotselinge rijangst signaal van stress en overspannenheid

Na jaren met zelfvertrouwen aan het drukste snelverkeer te hebben deelgenomen, kan het je opeens overkomen dat je regelmatig met zweet in je handen een tunnel in gaat of zelfs op een vierbaansweg nog…
Presentatie geven met gezonde spanning, zonder faalangst

Presentatie geven met gezonde spanning, zonder faalangst

Onzekerheid voor spreken in het openbaar hebben de meesten van ons. We hoeven ons er dan ook niet voor te schamen dat we nogal gestresst zijn, de dagen en minuten vlak voor een speech. Het is wel bela…
Slapeloos door zorgen betekent dat je probleem goed afloopt mijn kijk op

Slapeloos door zorgen betekent dat je probleem goed afloopt

Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest, luidt het aloude gezegde. Meestal spookt het in bed in ons hoofd. Met als gevolg slapeloosheid, wakker schrikken, onrustig slapen, woelen en dr…
Tijdwinst met Time-management en vooral door gezond verstand

Tijdwinst met Time-management en vooral door gezond verstand

Er is een groot verschil tussen geld en tijd. Tijd kun je niet sparen en je kunt het niet lenen. Tijd moet onmiddellijk worden besteed anders is het definitief verloren. Iedereen heeft 24 uur tijd per…
Geluidsoverlast zit soms vooral tussen de oren mijn kijk op

Geluidsoverlast zit soms vooral tussen de oren

Hoe is het mogelijk dat we rustig doorslapen terwijl treinen langs ons huis denderen. Dat we op vakantie ongestoord in onze tent slapen naast een ruisende waterval. Dat we dikwijls in slaap vallen als…
Foutloos presteren onder druk en stress, ondanks onzekerheid

Foutloos presteren onder druk en stress, ondanks onzekerheid

Presteren onder druk is vaak moeilijk. Als er grote belangen op het spel staan wordt het zelfs lastig om de simpelste dingen foutloos te doen. Iedereen kent wel het gevoel van examenvrees. Of spreekan…
Gelijk hebben is niet genoeg, je moet ook gelijk krijgen

Gelijk hebben is niet genoeg, je moet ook gelijk krijgen

Je kunt gelijk hebben dat je salarisverhoging moet ontvangen, maar als je chef die mening niet deelt schiet je met dat gelijk "hebben" weinig op. Het is daarom niet alleen belangrijk dat je gelijk heb…
Zenuwen en spanning onder controle tijdens je toespraak

Zenuwen en spanning onder controle tijdens je toespraak

Spreken in het openbaar vereist vooral goede voorbereiding. En we moeten onze zenuwen onder controle kunnen houden om een volle zaal overtuigend toe te spreken. Beschouw die gespannenheid voor die spe…
Gepubliceerd door Robbie op 30-07-2010, laatst gewijzigd op 22-06-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties