Robbie » Specials » Dreigend ontslag

Tips om dreigend ontslag te voorkomen

Tips om dreigend ontslag te voorkomen Van tijd tot tijd een andere baan is goed voor je ontwikkeling als mens, en ook voor je toekomst en carrière, omdat een nieuwe functie je horizon verbreedt. Belangrijk is wel dat jij degene bent die het initiatief behoudt bij het wisselen van werkgever en dat het niet komt omdat je huidige werkgever je de laan uit wilt hebben. Want in de financiële problemen geraken en daardoor niet meer de hypotheek, verzekeringen en auto kunnen betalen is een spookbeeld. In tijden van economische teruggang of bij reorganisaties van bedrijven loopt elke werknemer het risico z'n baan te verliezen en in de WW terecht te komen. Als je geluk heb vind je snel weer een andere betrekking. Maar het is nooit voordelig dat je in dergelijke gevallen niet zelf de regie in handen hebt. Je kunt bij onzekerheid over je vaste betrekking soms voorzorgsmaatregelen nemen. Neem dus het initiatief en laat je niet intimideren.

Reorganisatie of faillissement

Als je ontslag het gevolg van bankroet of reorganisatie is kun je er waarschijnlijk weinig tegen doen. Maar er zijn situaties dat je niet volledig lijdzaam hoeft toe te zien. Wees slim en geef je werkgever geen extra argumenten je de laan uit te sturen.

Verzamel bewijsstukken

Als men je kwijt wil, zal misschien als argument worden aangevoerd dat je niet meer voor je functie geschikt bent. Het kan daarom nooit kwaad om te beschikken over documenten die dit argument ondermijnen. Bijvoorbeeld bedank-emails of sowieso geschriften waaruit blijkt dat je wel degelijk je vak verstaat. Het beste kun je die verzamelen indien het dreigende ontslag nog ver weg is, dus als iedereen nog dik tevreden over je prestaties is. Denk daarbij aan eindejaar attenties, complimenten van cliënten, leveranciers, patiënten, management, opdrachtgevers, ouders, collega's. Vaak komen dergelijke complimenten natuurlijk voor in mails over uiteenlopende onderwerpen. Bewaar dergelijke blijken van waardering indien je ze als nuttig inschat en het bedankje boven de middelmaat uitsteekt.

BIG-register

Vroeger was het zo dat als je eenmaal was afgestudeerd als verpleegkundige, fysiotherapeut, tandarts e.d. je voor eeuwig je beroep mocht uitoefenen. Wel vreemd want hoe kun je nog vakman of vakvrouw zijn als je er bijvoorbeeld een paar jaar tussen uit was geweest. Daarom dien je tegenwoordig om de 5 jaar bewijs te kunnen overleggen dat je regelmatig je beroep uitoefent, want anders verlies je je titel.
Angst voor je baan en carrière door eigen fouten op je werk

Angst voor je baan en carrière door eigen fouten op je werk

Iedereen die hard werkt maakt persoonlijke fouten. Soms zijn de consequenties zo hevig dat je de neiging hebt die fout te verzwijgen. Nooit doen! Spijt betuigen en opgelucht verder gaan is beter dan j…
Verpleegkundige uit BIG-register bij te weinig werkuren

Verpleegkundige uit BIG-register bij te weinig werkuren

Januari 2009 werden alle op dat moment bevoegde apothekers, artsen, verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten nog eenmaal voor 5 jaar ingeschreven in het BIG-register. Als je per 1-1-2014 e…
Wat moet u doen en wat kunt u beter laten als ontslag dreigt

Wat moet u doen en wat kunt u beter laten als ontslag dreigt

Wie niet zeker is van zijn/haar vaste dienstverband, doet er goed aan een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Zodat we bij een zogenaamd slechtnieuws gesprek niet onvoorbereid zijn, en zo goed mogel…
Geldige redenen voor werkgever om personeel te ontslaan

Geldige redenen voor werkgever om personeel te ontslaan

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen bepaalt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel de volgorde van de ontslagen. Maar het afspiegelingsbeginsel is niet in alle gevallen verplicht. Werkgevers moge…
Gedragscode tegen mobbing, intimidatie en pesten op het werk

Gedragscode tegen mobbing, intimidatie en pesten op het werk

Zo'n 500.000 Nederlanders worden regelmatig gepest op het werk of ondervinden andere vormen van ongewenst gedrag, zoals discriminatie en mobbing. Mobbing wil zeggen: systematisch en met z'n allen vija…
Gepubliceerd door Robbie op 28-02-2012, laatst gewijzigd op 25-06-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.