Robbie » Specials » Inkomstenbelasting
Robbie: Informatie van A tot Z

Nuttige belastingadviezen

Nuttige belastingadviezen Al tientallen jaren tracht de fiscus en de overheid om de belastingregels te vereenvoudigen. In de praktijk komt daar weinig van terecht omdat tegenover elke regel die verdwijnt wel weer een nieuwe wordt ingevoerd. Belastingprogramma's helpen bij het invullen, maar vaak is het dan te laat om nog belastingbesparende maatregelen te nemen. Dus verdiep je tijdig in alle te behalen belastingvoordelen.

Inkomstenbelasting

Hoe meer inkomstenbelasting je aan de fiscus moet betalen, des te meer verdien je of heb je op de bank staan. Wat dat betreft betaalt een mens graag veel belasting. Maar waar het natuurlijk om gaat is dat we geen cent meer willen betalen dan strikt nodig is.
Als je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet en daarvoor bepaalde kosten maakt die je niet declareert, zijn die dikwijls aftrekbaar in de vorm van een gift.

Tijdwinst

Positief is dat we tegenwoordig in een oogwenk ons "biljet" via Internet kunnen indienen en dat de belastingdienst zelfs de genoten inkomsten en banksaldi kan aanleveren, aangezien ze die van onze werkgever/uitkeringsinstantie en financiële instellingen al hebben gekregen. Maar we laten ons niet met een kluitje in het riet sturen, vandaar onderstaand enkele nuttige tips om minder te betalen.

Vakantiegeld, dertiende maand, bonus etc.

Stel dat je over de top van je inkomen in het tarief van 42% inkomstenbelasting valt, dan gaat van het brutobedrag aan vakantiegeld en 13e maand volledig die 42% loonheffing af. Dat lijkt oneerlijk maar het is wel terecht.

Belasting over spaargeld

Het is bij de huidige lage rentestand geen eerlijke zaak meer dat we circa 1,2% belasting over een groot deel van ons spaargeld moeten betalen, terwijl de rente vaak minder is en de inflatie zelfs meer dan 1,2%. Wat dat betreft kun je als spaarder beter in een periode met deflatie leven. Maar voor degenen met schuld is inflatie juist aantrekkelijker dan deflatie. En aangezien de overheid altijd veel schuld heeft, heeft die baat bij inflatie en zal de overheid via het bijdrukken van geld altijd voor inflatie zorgen. Ten koste van de spaarders en gepensioneerden die hun pensioen niet of nauwelijks geïndexeerd zien worden. De overheid is de aanleiding dat een kop koffie op een terras in 2001 nog 1,50 kostte en nu inmiddels vaak 2,50.
Belastingvoordeel reiskosten woon-werkverkeer

Belastingvoordeel reiskosten woon-werkverkeer

Als je veel kilometers moet maken om naar je werk te gaan, en je werkgever vergoedt de reiskosten slechts op basis van het openbaarvervoertarief, kun je de werkgever een gunstiger regeling vragen waar…
Definitieve belastingaanslag is soms toch niet definitief

Definitieve belastingaanslag is soms toch niet definitief

Als je denkt dat je belastingaangifte is goedgekeurd door de fiscus, omdat je daarvan officieel bericht hebt gekregen d.m.v. een definitieve aanslag, kijk je gek op indien men daar (dikwijls na vele m…
Extra loonheffing over vakantiegeld, bonus en 13e maand

Extra loonheffing over vakantiegeld, bonus en 13e maand

Geld dat we van onze werkgever incidenteel bovenop ons normale maandsalaris ontvangen, zoals een eventuele bonus, gratificatie, winstdeling, dertiende maand, maar ook vakantiegeld, worden op gebied va…
Financiële en fiscale checklist bij overlijden partner

Financiële en fiscale checklist bij overlijden partner

De dood is onvermijdelijk, dus eens komt het moment dat een van beide partners als eerste van de twee overlijdt. Emotioneel wordt het dan een dusdanig zware tijd, dat je geen behoefte hebt aan extra k…
Vrijwilligerswerk doen en daarvoor toch geld ontvangen

Vrijwilligerswerk doen en daarvoor toch geld ontvangen

Naast z'n werk zet menigeen zich met hart en ziel in voor club, vereniging, goed doel enz. En als gepensioneerde of alleenstaande is vrijwillig werk verzetten, tevens een manier om sociale contacten t…
Gepubliceerd door Robbie op 28-07-2010, laatst gewijzigd op 19-06-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!