Robbie » Specials » Kredietcrisis
Robbie: Informatie van A tot Z

Tegenstrijdige gevolgen van de kredietcrisis

Tegenstrijdige gevolgen van de kredietcrisis De kredietcrisis die in 2007 ontstond is een fenomeen geweest dat z'n weerga niet kent, en waar menigeen destijds schade van heeft ondervonden. Alleen met een vaste baan of een waardevast pensioen, ondervond je de negatieve gevolgen nauwelijks aan den lijve. Ook was het slim dat je, als jong stel dat pas een huis had gekocht, voorlopig bij elkaar bleef, zodat je niet je huis met verlies hoefde te verkopen. Gelukkig is de kredietcrisis sinds 2011 al weer verleden tijd, hoewel de sporen nog steeds zichtbaar zijn.

De een z'n verlies is de ander z'n winst

De financiële verliezers zijn altijd diegenen die te duur aandelen of huizen hebben gekocht, vervolgens hun beleggingen of hun koopwoningen in waarde zien dalen en dan gedwongen of in paniek op dat dieptepunt verkopen. De winnaars van zo'n crisis zijn degenen die het inzicht en/of lef hebben die aandelen of vastgoed op dat dieptepunt in te kopen, en straks op een hogere koers te verkopen. Helaas kunnen we pas achteraf constateren wat uiteindelijk een dieptepunt of hoogtepunt is geweest.

Liever deflatie dan inflatie?

Als jonge starter op de woningmarkt met een tophypotheek, kan de inflatie niet hoog genoeg zijn want dat doet je hypotheekschuld in waarde en koopkracht dalen. Maar als senior, met een spaarcentje op de bank en vrijwel geen hypotheekschuld meer, omarm je het liefst de deflatie. Een spaarrente van slecht circa 1% is immers bij lange na niet voldoende om de inflatie te compenseren, laat staan de eventuele vermogensrendementsheffing.

Pensioenindexering

Een pensioenuitkering is op termijn alleen waardevast indien het maandelijks bedrag ieder jaar aan de inflatie wordt aangepast. Want als de koopkracht vanwege geldontwaarding achteruit holt, dient een pensioen evenals de lonen met het percentage van de inflatie te worden verhoogd. Indexering noemt men dat. Helaas hebben pensioenfondsen ook te lijden van een extreem lage rente, waardoor indexering wordt uitgesteld. Wordt je pensioen niet meer geïndexeerd dan kun je na 25 jaar nog maar ongeveer de helft kopen dan oorspronkelijk. Maar wie dan leeft die dan zorgt.
Uiterste datum APK-keuring van auto

Uiterste datum APK-keuring van auto

Enkele weken voordat de auto (weer) APK gekeurd dient te worden, ontvangen we hierover officieel bericht van de RDW. Bijvoorbeeld via onze berichtenbox in mijn.overheid.nl. De boete voor het rijden in…
Tips bij dreigend ontslag

Tips bij dreigend ontslag

Wie niet zeker is van zijn/haar vaste dienstverband, doet er goed aan een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Zodat we bij een zogenaamd slechtnieuws gesprek niet onvoorbereid zijn, en zo goed mogel…
Verlies van koopkracht door schrappen pensioenindexering

Verlies van koopkracht door schrappen pensioenindexering

Als gevolg van de tegenvallende beleggingsresultaten en de lage rentes, zijn veel pensioenfondsen al een aantal jaren onder de minimum dekkingsgraad gekomen, die door de Nederlandse Bank verplicht wor…
Beter deflatie dan inflatie want geldontwaarding is diefstal mijn kijk op

Beter deflatie dan inflatie want geldontwaarding is diefstal

Van deflatie wordt beweerd dat deze waardestijging van geld slecht is voor de economie en voor onze koopkracht. Een eigenaardige redenering want het is toch juist de geldontwaarding, dus de inflatie,…
Voorkom dat je inkomen onverwacht sterk daalt

Voorkom dat je inkomen onverwacht sterk daalt

Je kunt door ziekte of ongeval in de WIA terechtkomen (voorheen WAO). Een forse achteruitgang van je geldelijk inkomen is dan meestal het trieste gevolg. Een onbehaaglijk idee als je een huis wilt kop…
Rol van banken op Geldmarkt, Kapitaalmarkt en Valutamarkt

Rol van banken op Geldmarkt, Kapitaalmarkt en Valutamarkt

Banken zijn spelers op de financiële markten, zoals de Kapitaalmarkt, Geldmarkt en Valutamarkt. Wat houden deze markten precies in en welke invloed hebben ze op ons dagelijks leven.
Gepubliceerd door Robbie op 10-09-2009, laatst gewijzigd op 29-06-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!