Robbie » Specials » Leidinggeven

Leidinggeven kwestie van aanleg, ontwikkeling en training

Leidinggeven kwestie van aanleg, ontwikkeling en training Leiding geven is voor menigeen vaak lastig. Sommigen zijn daarentegen geboren leiders. Het geeft aan dat leidinggeven niet alleen geleerd en getraind kan worden, maar dat je er ook enig talent voor moet hebben, wil je slagen als manager. De hypotheekverkoper die vanwege z'n commercieel vakmanschap geacht wordt een bankfiliaal te kunnen leiden, maar door onvoldoende leiderscapaciteiten faalt, is daarvan een typisch voorbeeld. Ook menige getalenteerde verkoper is in het verleden als verkoopleider bezweken vanwege onvoldoende leiderscapaciteiten. Maar mits je enige aanleg hebt, kun je natuurlijk ook een cursus volgen en op die manier de kunst van leidinggeven proberen aan te leren.

Talent en training

Om met succes een leidinggevende rol te vervullen, zal je over enige aanleg moeten beschikken. Maar ook de typische managementvaardigheden moeten ontwikkelen die voor een chef-functie nu eenmaal nodig zijn. Enkele aandachtspunten die je als (toekomstig) manager niet mag negeren.

Motiveer

Als je iets gedaan wil krijgen van een collega of ondergeschikte lukt het namelijk niet om domweg een simpele order te geven. Je zult daarentegen je mensen moet motiveren en enthousiasmeren. Je zult ze bij de besluitvorming moeten betrekken en inspraak moeten geven. Uiteraard hoeft dat niet bij elk wissewasje maar wel bij belangrijker zaken. Dus een leidinggevende moet niet alleen maar praten, maar vooral ook luisteren. Dat betekent dat een functioneringsgesprek ook geen eenrichtingsverkeer hoeft te zijn.

Erkenning en waardering

Erkenning en waardering zijn basisbehoeften voor ieder mens, van kinds af aan. Je dient dus ook je medewerkers het gevoel te geven dat ze gewaardeerd worden voor hun inzet en harde werken. Dat hoeft niet plechtig en officieel, maar kan via een vriendelijk bedankje in een mailwisseling, of gewoon in het voorbijgaan. Complimenten krijgen en geven is een eerste levensbehoefte voor ieder mens.

Een woordje doen

Spreken in het openbaar is vaak een lastige. Maar je moet er toch rekening mee houden dat je regelmatig een praatje voor de groep moet houden, een presentatie gaat geven of een leuke speech moet houden tijdens een jubileum van een werknemer. Een goede voorbereiding is daarbij belangrijk. Probeer je praatje vanaf een spiekbriefje met wat steekwoorden te doen. Maar voor noodsituaties mag je altijd een volledig uitgewerkte speech bij je houden. Die zekerheid geeft vaak zoveel rust, dat je bijna alles uit je hoofd kunt.

Kortom je zult je op velerlei gebied moeten ontwikkelen. Gelukkig hoeft dat allemaal niet binnen een paar weken. En eerlijkheid duurt ook op gebied van leidinggeven het langst. Je kunt natuurlijk niet altijd alles tegen iedereen zeggen, maar spreek wel altijd de waarheid. Dan hoef je ook minder te onthouden.
Tips voor onvergetelijke jubileum- of afscheidsspeech

Tips voor onvergetelijke jubileum- of afscheidsspeech

Spreken in het openbaar is vaak een spannende aangelegenheid. Als het gaat om een speech op een afscheidsreceptie of toespraak tijdens een diner, komen er extra aspecten bij: namelijk je emotie en het…
Werktijdverkorting via het kopen van extra vrije dagen

Werktijdverkorting via het kopen van extra vrije dagen

Als werknemer kun je soms best wat extra vrije tijd gebruiken, ook al kost dat geld. Maar ook het bedrijf waar je werkt kan minder draaien en dan komt het je werkgever misschien goed uit als een perso…
Bestuurslid, penningmeester of voorzitter is vak met risico

Bestuurslid, penningmeester of voorzitter is vak met risico

Een vereniging is meestal een rechtspersoon met een gekozen bestuur. Dat geldt voor toneelvereniging, sportclub, vereniging van eigenaren, enz. In zon organisatie zijn het dikwijls vrijwilligers die…
Wat moet u doen en wat kunt u beter laten als ontslag dreigt

Wat moet u doen en wat kunt u beter laten als ontslag dreigt

Wie niet zeker is van zijn/haar vaste dienstverband, doet er goed aan een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Zodat we bij een zogenaamd slechtnieuws gesprek niet onvoorbereid zijn, en zo goed mogel…
Reorganisatie overleven? Toon je capaciteiten en je waarde

Reorganisatie overleven? Toon je capaciteiten en je waarde

Het is niet nodig en ook niet verstandig om over je prestaties te veel op te scheppen op je werk. Maar al te bescheiden zijn werkt ook niet in je voordeel. In het belang van jezelf is het wel degelijk…
Met de 80/20-regel sneller inzicht, slimmer en slagvaardiger

Met de 80/20-regel sneller inzicht, slimmer en slagvaardiger

De 80/20-regel (of 20/80-regel) heeft veel invloed op ons. Het is een natuurwet die van toepassing is op mensen en bedrijven. Als je beseft dat de 80/20-regel een realiteit is, geeft het zelfvertrouwe…
Alleen leiderschap zonder kadaverdiscipline is effectief

Alleen leiderschap zonder kadaverdiscipline is effectief

Landmacht, Luchtmacht, Marine en Marechaussee zijn geen doorsnee bedrijfstakken. Maar een militaire leider lijkt wat leiderschap methoden betreft wel in veel opzichten op een manager in de burgermaats…
Liever een vakbekwame collega dan een aardige collega mijn kijk op

Liever een vakbekwame collega dan een aardige collega

Je kunt een collega hebben die sociaal is en vriendelijk. Maar als die collega niet capabel is, en daarom voor extra werk zorgt, is het toch moeilijk hem aardig te vinden. Vooral niet als je bonus erv…
Communicatie: Doel en inhoud van een personeelsblad

Communicatie: Doel en inhoud van een personeelsblad

Veel grotere ondernemingen geven een personeelsblad uit voor hun werknemers en gepensioneerden. Zon periodiek orgaan dat thuis in de brievenbus valt (of in digitale vorm verschijnt) heeft als doel de…
Valkuilen en tips voor leidinggevende manager mijn kijk op

Valkuilen en tips voor leidinggevende manager

Een positieverbetering, promotie en hogere salarisschaal wil iedereen. Pas echter op dat je niet in een leidersrol terecht komt indien je daar (nog) niet geschikt voor bent. Menige topverkoper die tot…
Beloon je vaste trouwe klanten voor hun loyale koopgedrag

Beloon je vaste trouwe klanten voor hun loyale koopgedrag

Als vaste klant van een winkel verwacht men extra service van de winkelier of filiaalhouder. De trouwe klant koopt immers al geruime tijd, dus is geen toevallige passant die uit noodzaak een eenmalige…
Gehoorschade door lawaai op werk, of vanwege te harde muziek

Gehoorschade door lawaai op werk, of vanwege te harde muziek

Als het zonlicht erg fel is, op het strand of tijdens wintersport in de sneeuw, beseffen we dat we onze ogen moeten beschermen met een zonnebril. Eigenaardig genoeg zijn we met onze waardevolle oren e…
Soepel en conflictloos je wil doordrukken, en je zin krijgen

Soepel en conflictloos je wil doordrukken, en je zin krijgen

Als je iets van een ander gedaan wilt krijgen waarvan je verwacht dat hij/zij dat niet (gelijk) wil doen, dien je een strategie te bedenken om toch je zin te krijgen en je doel te bereiken. Op prettig…
Motiveer je personeel, en maak ze echte MEDEwerkers

Motiveer je personeel, en maak ze echte MEDEwerkers

Goed en verstandig omgaan met personeel is een must, zodat je optimaal van je vakbekwame mensen kunt profiteren. Als je prettig en respectvol met medewerkers omgaat vinden ze het fijn in jouw bedrijf…
Gedragscode tegen mobbing, intimidatie en pesten op het werk

Gedragscode tegen mobbing, intimidatie en pesten op het werk

Zo'n 500.000 Nederlanders worden regelmatig gepest op het werk of ondervinden andere vormen van ongewenst gedrag, zoals discriminatie en mobbing. Mobbing wil zeggen: systematisch en met z'n allen vija…
Foutloos presteren onder druk en stress, ondanks onzekerheid

Foutloos presteren onder druk en stress, ondanks onzekerheid

Presteren onder druk is vaak moeilijk. Als er grote belangen op het spel staan wordt het zelfs lastig om de simpelste dingen foutloos te doen. Iedereen kent wel het gevoel van examenvrees. Of spreekan…
Zo communiceer je een moeilijke boodschap

Zo communiceer je een moeilijke boodschap

Een vervelende mededeling, slecht nieuws of een moeilijk onderwerp. Hoe brengen we zo'n lastige boodschap. Soms is het verstandig het moeilijke bericht zo snel en duidelijk mogelijk te brengen. In een…
Een veelbezocht, informerend en tijdbesparend Intranet

Een veelbezocht, informerend en tijdbesparend Intranet

Elke grote organisatie beschikt tegenwoordig over een Intranetsite. Een informatieve website, maar dan uitsluitend voor intern gebruik van medewerkers. Of voor de vrijwilligers van een wijdvertakte vr…
Gevecht fabrikant tegen detaillist gunstig voor consument

Gevecht fabrikant tegen detaillist gunstig voor consument

Fabrikanten van merkartikelen distribueren via groothandel, grossiers, dealers, detaillisten. De fabrikant wil graag controle en macht uitoefenen op deze groep directe afnemers. Hij wil het "Recht van…
Teken nooit zonder bedenktijd contract of concurrentiebeding

Teken nooit zonder bedenktijd contract of concurrentiebeding

Vraag bedenktijd voordat u een belangrijke overeenkomst ondertekent, ook al lijkt het dat alles in het contract klopt. Als u het met bepaalde voorwaarden in het contract niet eens bent zeg dat dan vri…
Richtlijnen bij privégebruik Internet en email op het werk

Richtlijnen bij privégebruik Internet en email op het werk

Enerzijds dien je op je werk niet onnodig de computer van je baas en vooral zijn tijd te gebruiken voor privédoeleinden. Anderzijds moet het mogelijk zijn belangrijke privé-mails wel tijdens het werk…
Presentatie geven met gezonde spanning, zonder faalangst

Presentatie geven met gezonde spanning, zonder faalangst

Onzekerheid voor spreken in het openbaar hebben de meesten van ons. We hoeven ons er dan ook niet voor te schamen dat we nogal gestresst zijn, de dagen en minuten vlak voor een speech. Het is wel bela…
Erkenning en waardering zijn basisbehoeften van ieder mens

Erkenning en waardering zijn basisbehoeften van ieder mens

Eten, drinken, veiligheid, warmte en seks zijn zo ongeveer de belangrijkste primaire basisbehoeften van de mens. Maar vrijwel direct daarna volgt de sterke behoefte aan erkenning en waardering. Als we…
Gunstige prijs alleen bij juiste volgorde van onderhandelen

Gunstige prijs alleen bij juiste volgorde van onderhandelen

Inkoper en verkoper zitten aan het zelfde schaakbord, spelen hetzelfde spel, maar willen natuurlijk wel graag winnen, of op zn minst beter worden van elkaar. Als we het spel willen winnen, dienen we…
Gouden regels bij lesgeven en instructie aan volwassenen

Gouden regels bij lesgeven en instructie aan volwassenen

Aan volwassenen instructie geven en ze vaardigheden bijbrengen, doen we vaker dan we ons realiseren. Omdat we een nieuwe collega hebben, op het werk of in een vrijwilligersorganisatie. Of we geven een…
Gepubliceerd door Robbie op 06-09-2012, laatst gewijzigd op 25-06-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.