Robbie » Specials » Pensioen

De schijnzekerheid van de pensioenuitkering doorgeprikt

De schijnzekerheid van de pensioenuitkering doorgeprikt Een pensioenfonds werd altijd geacht een financiële instelling te zijn waar je met gerust hart voor de oude dag kon sparen. Een gegarandeerd waardevaste uitkering tot onze dood was de belofte. Helaas is een waardevast pensioen in de praktijk een utopie. Als je gelukt hebt wordt de uitkering niet gekort, maar regelmatige en voldoende indexering aan de gestegen prijzen is er niet bij, met als gevolg koopkrachtverlies.

Controle iets anders als zekerheid

Inmiddels weten we dat controle van de overheid en de verzekeringskamer niet het zelfde is als zekerheid. Je kunt het vergelijken met een periodieke medische controle. Het feit dat je medisch gecontroleerd wordt wil niet zeggen dat je niet ziek kunt worden. Bij een pensioen betekent ongezond koopkrachtverlies.

Het jaarlijkse pensioenbericht

Op het jaarlijkse pensioenoverzicht dat we als gepensioneerden van het pensioenfonds ontvangen staat dat we het daarop vermelde bedrag ons gehele leven ontvangen. Helaas is dat meer een streven dan een keiharde garantie, want als de dekkingsgraad van het pensioenfonds onvoldoende is, blijkt het een loze belofte en kan op dit levenslang gegarandeerde bedrag simpelweg gekort worden.

Liever deflatie dan inflatie

Alle hoop is nu gevestigd op geringe inflatie of nog liever deflatie, zodat de koopkracht van onze uitkering nog enigszins intact blijft, aangezien een jaarlijkse indexering aan de gestegen prijzen de komende jaren voor menig pensioenfonds van de baan is. Helaas heeft de overheid baat bij inflatie omdat daardoor de schuldenlast van de staat lager wordt. Dat betekent dat de geldpersen gaan draaien.

Indexering

In tijden van economische voorspoed worden de salarissen jaarlijks aangepast aan de geldontwaarding. Werknemers en vakbonden hebben dan namelijk meestal wel de macht om op die manier hun koopkracht in tact te houden. Helaas hebben gepensioneerden in dit opzicht minder in de melk te brokkelen. De eerste serieuze politieke partij voor ouderen moet nog worden opgericht.

Waardevastheid loze belofte

Aangezien de indexeringen van de pensioenuitkering over langere periode meestal achterblijven bij inflatie, geldontwaarding en prijsstijgingen, is er op termijn bijna altijd koopkrachtverlies voor de gepensioneerden als het om bedrijfspensioen gaat. Een doekje voor het bloeden is de jaarlijkse verhoging van AOW-uitkering die meestal wel gelijke tred met de inflatie houdt.

Energie vreters de deur uit

De kostenbesparing zijn druppels op een gloeiende plaat, maar heb je als de kinderen de deur uit zijn echt nog wel die diepvrieskist, elektrische trommeldroger, en afwasautomaat in de keuken nodig? Alles dat je niet hebt kan bovendien ook niet kapot gaan.
Verlies van koopkracht door schrappen pensioenindexering

Verlies van koopkracht door schrappen pensioenindexering

Als gevolg van de tegenvallende beleggingsresultaten en de lage rentes, zijn veel pensioenfondsen al een aantal jaren onder de minimum dekkingsgraad gekomen, die door de Nederlandse Bank verplicht wor…
Beter deflatie dan inflatie want geldontwaarding is diefstal mijn kijk op

Beter deflatie dan inflatie want geldontwaarding is diefstal

Van deflatie wordt beweerd dat deze waardestijging van geld slecht is voor de economie en voor onze koopkracht. Een eigenaardige redenering want het is toch juist de geldontwaarding, dus de inflatie,…
Voorkom dat je inkomen onverwacht sterk daalt

Voorkom dat je inkomen onverwacht sterk daalt

Je kunt door ziekte of ongeval in de WIA terechtkomen (voorheen WAO). Een forse achteruitgang van je geldelijk inkomen is dan meestal het trieste gevolg. Een onbehaaglijk idee als je een huis wilt kop…
Definitieve belastingaanslag is soms toch niet definitief

Definitieve belastingaanslag is soms toch niet definitief

Als je denkt dat je belastingaangifte is goedgekeurd door de fiscus, omdat je daarvan officieel bericht hebt gekregen d.m.v. een definitieve aanslag, kijk je gek op indien men daar (dikwijls na vele m…
Pensioenuitkering in gevaar door extreem lage rente

Pensioenuitkering in gevaar door extreem lage rente

Wellicht maakt u zich ook zorgen over uw pensioen, gezien de slechte beleggingsprestaties van de meeste fondsen de afgelopen tijd. En aangezien de Europese Centrale Bank (ECB) haar belangrijkste rente…
Financiële situatie wijzigt als je AOW-gerechtigd wordt

Financiële situatie wijzigt als je AOW-gerechtigd wordt

Voor veel mensen in de richting van 67 jaar is het een verrassing, hoeveel hun netto inkomen zal zijn zodra ze gepensioneerd, respectievelijk AOW-gerechtigd worden. Het precieze nettobedrag weet meest…
Waardeoverdracht pensioen in gevaar bij lage dekkingsgraad

Waardeoverdracht pensioen in gevaar bij lage dekkingsgraad

Als je van baan wisselt kun je het bij de vorige werkgever opgebouwde pensioen in principe overhevelen naar het pensioenfonds van je nieuwe werkgever. Daarvoor is het echter wel noodzakelijk dat de fi…
Gepensioneerde 65-plussers opnieuw in financiële tang mijn kijk op

Gepensioneerde 65-plussers opnieuw in financiële tang

De babyboomers moeten meebetalen aan het economisch herstel. Bovendien is de rente dusdanig laag dat hun pensioenen niet worden geïndexeerd en veel ouderen dus koopkracht verliezen. Terwijl zij na mee…
Aantal inkomens met AOW-gat neemt explosief toe

Aantal inkomens met AOW-gat neemt explosief toe

Minister-President Willem Drees, was in 1947 de bedenker van de oudedagsvoorziening, later tot AOW omgedoopt. De AOW is er voor iedereen die de leeftijd van 67 jaar gaat bereiken. Een volledige uitker…
Gepubliceerd door Robbie op 01-04-2010, laatst gewijzigd op 02-07-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.