Robbie » Specials » Procenten en percentages

Heldere uitleg voor iedereen over procenten en percentages

Heldere uitleg voor iedereen over procenten en percentages Als je niet zo cijfermatig bent aangelegd, kunnen normale sommen al moeite kosten. Maar als er dan ook nog percentages en procenten bij te pas komen, kan het nog lastiger worden. Dit sommetje uit groep acht geeft het probleem in een notendop weer: 100+10% = 110, zoals we allemaal weten. Maar 110 -10% = 99, zoals we ook allemaal weten?! Dat betekent dus ook dat u veel minder dan 21% korting krijgt, als de winkelier de BTW bij wijze van actie cadeau geeft.

Wat is een procent

Een procent (%) is in feite niet meer dan het honderdste deel van iets. Zo simpel is het. Dat percentages en procenten desondanks tot misverstanden leiden heeft er vooral mee te maken, dat we niet altijd goed snappen wat dat "iets" precies is. Ook moeten we ons nooit laten misleiden door kortingspercentages in winkels, daar het uitsluitend gaat om de netto prijs die we uiteindelijk moeten betalen aan de kassa.

Wat is een promille

Een promille () is ergens het duizendste deel van. De premie van een brand- of inboedelverzekering wordt meestal door de verzekeringsmaatschappij in promilles uitgerekend, bijvoorbeeld 3 . Maar aangezien een promille hetzelfde is als 0,1%, kun je net zo goed zeggen dat de premie in dit voorbeeld 0,3% bedraagt. Alcoholpercentages in het bloed worden zoals we weten ook in promilles weergegeven.

Promillages alcohol in het verkeer

Nu we het er toch over hebben: 0,5 en 0,2 promille alcohol is in het verkeer de limiet. Een bestuurder die minstens reeds vijf jaar het rijbewijs heeft, mag maximaal 0,5 promille alcohol in het bloed hebben. Voor beginnende bestuurders die korter dan 5 jaar het rijbewijs in bezit hebben, gelden strengere eisen. Zij mogen hooguit een promillage van 0,2 hebben. Bij bestuurders die op moment dat zij hun rijbewijs halen 16 of 17 oud zijn, geldt deze strenge eis de eerste zeven jaar. Fietsers mogen maximaal 0,5 promille alcohol in het bloed hebben.

Deze week betaalt u geen BTW

Als de BTW 21% bedraagt, en je wil bij wijze van verkoopstunt als winkelier de BTW voor eigen rekening nemen, moet je natuurlijk geen 21% korting op de verkoopprijs verlenen, want je doet jezelf te kort. Maar zorg ook dat je het aan je klant kunt uitleggen als die ten onrechte een 21 procent lagere prijs denkt te kunnen betalen.

Korting een machtig wapen

Als verkoper trek je met het geven van een kortingspercentage altijd de aandacht van de klant. Als klant moet je echter bedenken dat het er niet om gaat hoeveel procent korting je krijgt, maar hoeveel je uiteindelijk netto dient te betalen in Euro' s. Maar afdingen kun je altijd proberen.
Prijs onderhandelen, afdingen en mooie korting krijgen

Prijs onderhandelen, afdingen en mooie korting krijgen

Als het om een gunstige aanschafprijs gaat, kun je het beste onderhandelen over een product dat je eigenlijk niet wilt hebben, want dan beding je de laagst mogelijke prijs. Als we een artikel namelijk…
Slinkse verkooptruc: 21% BTW-korting is ongepaste misleiding

Slinkse verkooptruc: 21% BTW-korting is ongepaste misleiding

Als u 100 verdient en uw collega 115, dan ontvangt uw collega 15% meer salaris dan u. Maar u ontvangt in dat geval 13% minder dan die collega. Het btw-bedrag berekenen is een dergelijke kwestie va…
Met sterke argumenten afdingen op prijs, en korting krijgen

Met sterke argumenten afdingen op prijs, en korting krijgen

Afdingen en onderhandelen over de publicatieprijs is steeds gebruikelijker. Veel verkopers zijn bereid (extra) korting te geven, mits u daar wel om vraagt. Maar u dient wel enkele logische regels in a…
Met de 80/20-regel sneller inzicht, slimmer en slagvaardiger

Met de 80/20-regel sneller inzicht, slimmer en slagvaardiger

De 80/20-regel (of 20/80-regel) heeft veel invloed op ons. Het is een natuurwet die van toepassing is op mensen en bedrijven. Als je beseft dat de 80/20-regel een realiteit is, geeft het zelfvertrouwe…
Hoge korting vaak misleiding, en geen garantie op lage prijs

Hoge korting vaak misleiding, en geen garantie op lage prijs

Korting is voor ons consumenten vaak nog belangrijker dan de uiteindelijk te betalen prijs. Een hoog kortingspercentage of kortingsbedrag suggereert immers dat de verkopende partij minimaal verdient a…
Gepubliceerd door Robbie op 13-01-2012, laatst gewijzigd op 30-06-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Rijksoverheid i.v.m. maximum alcohol promillage