Robbie » Specials » Zingen

Iedereen met muzikale aanleg kan zingen

Iedereen met muzikale aanleg kan zingen Als je geen mooie stem hebt wil dat nog niet zeggen dat je niet kunt zingen. Er zijn heel wat succesvolle zangers en zangeressen, die zelfs een schorre stem hebben en waar toch graag naar geluisterd wordt. Sowieso ben je, ook met een minder mooie stem, welkom op een van die ontelbare koren in ons land. Mits je maar toon kunt houden en het verschil tussen zuiver en vals hoort. Dus muzikale aanleg is wel een vereiste. En als het koor in het openbaar optreedt natuurlijk de bereidheid om de noten en tekst uit je hoofd te leren. En dat ook nog met een passende gelaatsuitdrukking. Want als we een vrolijk lied zingen dient het publiek dat aan onze gelaatsuitdrukking af te kunnen lezen.

Stembanden

Het is niet iedereen gegeven een muziekinstrument te kunnen bespelen. Gelukkig zijn wij door de natuur voorzien van ons eigen muziekinstrument, namelijk onze stembanden. Ieder mens kan zingen en wordt daar blij of anderszins geëmotioneerd van. Wil je voor publiek zingen, dan wordt minimaal vereist dat je een muzikaal geheugen hebt, toonvast bent, en het verschil tussen zuiver en vals kunt horen. Ga eens een kijkje nemen bij een koor in je eigen woonplaats en ervaar de sensatie van samen zingen.

Meer dames dan heren

Zingen kan iedereen. Niets is zo fijn als zingen; in een koor of als solist. Dat neemt niet weg dat het zingen eerder door meisjes en dames, dan door jongens en mannen wordt beoefend. Valse schaamte? In Nederland bestaan vele duizenden koren, in elk dorp minstens een. Kerkkoren, smartlapzangers, popkoren, musicalkoren, shantygroepen, klassieke koren. Het zal duidelijk zijn dat mannen graag gezien zijn, door al die koordames. Dus tevens een ideale kans om een leuke relatie aan te gaan als je nog vrijgezel bent.

De auditie

Wil je gaan zingen in een koor met enige kwaliteit dan zal je, meestal nadat je een paar repetities hebt meegemaakt, een auditie moeten doen. Bij een normaal amateurkoor gaat het er om:
  • dat je een paar eenvoudige regels kunt nazingen dus over muzikaal geheugen beschikt,
  • je een simpele canon kunt meezingen,
  • en dat je toonvast bent, het verschil tussen vals en zuiver kunt horen.

Dus iedereen met muzikale aanleg moet de auditie kunnen doorstaan. Gaat het om een musicalgroep, dan wordt er wellicht ook gekeken naar uitstraling en het kunnen overbrengen van emoties. En je zult behalve de melodie, ook de zangtekst en het samenspel op het podium uit je hoofd moeten leren.

Het koorbestuur

Zonder leiding en sturing komt er weinig tot stand en dat geldt ook voor een koor. Vooral een koor dat de ambitie heeft om optredens buitenshuis te verzorgen, heeft naast het bestuur ook behoefte aan:
  • een goede dirigent, tevens artistiek leider, die het koor optimaal kan laten zingen met mooie dynamiekverschillen,
  • artistieke commissie voor vaststellen van repertoire, beweging, kleding enz.
  • productieteam voor de geluidstechniek, belichting en organisatie van een optreden.

Dat alles onder de hoede van een verenigingsbestuur dat bestaat uit voorzitter, penningmeester, secretaris enz. Kortom een dergelijk ambitieus koor lijkt in veel opzichten op een normaal bedrijf.

Financiering

Zoals bij elke vereniging is er ook bij een zangvereniging altijd geld te weinig. De ledencontributie is normaal gesproken voldoende voor het huren van repetitieruimte, het betalen van de dirigent, en pianist (repetitor) en het aanschaffen van de bladmuziek. Maar als er wat extra's moet gebeuren zoals een serie optredens is er altijd behoefte aan wat extra's. Vooral ook omdat bij te dure toegangskaarten het publiek bij de voorstellingen zou kunnen wegblijven. Sponsors, donateurs, advertenties, een rommelmarkt kunnen soms soelaas bieden.
Belangrijke zang- en zingtips om talentenjacht te winnen

Belangrijke zang- en zingtips om talentenjacht te winnen

Iedereen die over muzikaal geheugen beschikt en toon kan houden (dus het verschil tussen vals en zuiver hoort), kan (leren) zingen en via een talentenjacht Idol worden. Je hoeft dus niet per sé een mo…
Zonder mooie stem toch geschikt als zanger in kwaliteitskoor

Zonder mooie stem toch geschikt als zanger in kwaliteitskoor

Als zangeres of zanger heb je de plicht het koor te versterken en niet te verzwakken. Als nieuweling zul je heel wat oefening moeten doen en je op diverse punten moeten bekwamen. Maar als je medezange…
Zingen in een zangkoor verschaft meer dan alleen zanggenot

Zingen in een zangkoor verschaft meer dan alleen zanggenot

Je hebt altijd de juiste leeftijd om de zangkunst te gaan beoefenen. Ons land kent vele duizenden zangkoren in uiteenlopende genres. Behalve de muzikale voldoening die je er van ondervindt, krijg je e…
Bestuurslid, penningmeester of voorzitter is vak met risico

Bestuurslid, penningmeester of voorzitter is vak met risico

Een vereniging is meestal een rechtspersoon met een gekozen bestuur. Dat geldt voor toneelvereniging, sportclub, vereniging van eigenaren, enz. In zon organisatie zijn het dikwijls vrijwilligers die…
Auditie doen voor een zangkoor best spannend, maar haalbaar

Auditie doen voor een zangkoor best spannend, maar haalbaar

Als je wilt gaan zingen in een amateurkoor kan het zijn dat je een stemtest (auditie) moet afleggen. De reden daarvan is natuurlijk dat een serieus koor geen valse stemmen kan gebruiken. En als je wee…
Opgewonden stemgeluid versterkt vaak genot en prestatie

Opgewonden stemgeluid versterkt vaak genot en prestatie

Keelgeluid produceren tijdens een opwindende actie geeft een extra impuls aan het genieten. Neem het kind dat meer plezier beleeft als het tijdens het spelen een joelend geluid maakt. Of de baby die k…
Je zangauditie goed afleggen en fijn gaan zingen in een koor

Je zangauditie goed afleggen en fijn gaan zingen in een koor

Er zijn in elk dorp of stad wel zangkoren waar je als amateur kunt zingen. Tijdens de repetities en bij uitvoeringen kan ook jij dus de sensatie ervaren van zelf muziek maken, wat zingen uiteindelijk…
Tips en valkuilen bij musicalproductie door amateurgroep

Tips en valkuilen bij musicalproductie door amateurgroep

Ons land kent vele verenigingen op gebied musical, theater e.d. Meestal van origine koorgezelschappen die de zang hebben uitgebreid met een verhaallijn, beweging, dans, decor, enz. Want het oog wil im…
Bij een kooroptreden is het oog even belangrijk als het oor

Bij een kooroptreden is het oog even belangrijk als het oor

Bij een uitvoering van klassiek repertoire, gaat het er om dat de koormuziek muzikaal gezien goed gebracht wordt. Betreft het echter een uitvoering door een koor dat lichte muziek brengt, dan moeten w…
Zingen is topsport, zowel lichamelijk als geestelijk

Zingen is topsport, zowel lichamelijk als geestelijk

Als je spijt hebt dat je nooit een muziekinstrument hebt leren bespelen hoef je niet te wanhopen, omdat ieder mens vanaf de peuterleeftijd over een eigen muziekinstrument beschikt, namelijk de stemban…
Gepubliceerd door Robbie op 15-02-2011, laatst gewijzigd op 09-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties